Välkommen

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, radioaktivt avfall och strålningsrisker samt inom avfallshantering. Vi har över 40 års erfarenhet av att lösa utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.

 

Kemakta söker nya medarbetare

•Tjänster inom modellering och säkerhetsanalys för radioaktivt avfall – läs mer
•Tjänster inom förorenade områden, avfall, m.m. – läs mer

 

Läs vidare om våra arbetsområden:

  • Vallonsmedjan i Österbybruk, ett av många järnbruk där vi utfört miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar. Klicka för att läsa mer om förorenade områden.

Följ oss

 

fbFölj oss på Facebook

twitterFölj oss på Twitter

linkedinFölj oss på Linkedin


 

Nyheter

Semestertider 2017-07-07 -    
Handelsträdgårdar och plantskolor 2017-06-02 - Kemakta har i samarbete med Tyréns nyligen erhållit ett ramavtal för Västerås stad avseende konsulttjänster inom miljötekniska undersökningar.  Vi ska i juni inleda vårt första uppdrag som omfattar provtagning och analys vid en nedlagd handelsträdgård. Vill du veta mer om Kemaktas utredningar av hälso- och
Kemakta söker nya medarbetare inom förorenade områden, avfall, m.m. 2017-05-18 - Kemakta är för närvarande inne i en spännande expansionsfas. Vi ska under våren anställa ett flertal nya medarbetare varav någon/några som ska förstärka våra tjänster inom förorenad mark, skydd av yt- och grundvatten samt inom avfall, återvinning och deponier. Vi

Till nyhetsarkivet

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin