Välkommen

Kemakta Konsult AB erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom förorenade områden, radioaktivt avfall och strålningsrisker samt inom avfallshantering. Vi har över 40 års erfarenhet av att lösa utmaningar inom dessa arbetsområden, både nationellt och internationellt.

Läs vidare om våra arbetsområden:

  • Vallonsmedjan i Österbybruk, ett av många järnbruk där vi utfört miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar. Klicka för att läsa mer om förorenade områden.

Följ oss

 

fbFölj oss på Facebook

twitterFölj oss på Twitter

linkedinFölj oss på Linkedin


 

Nyheter

Nyhetsbrev våren 2017 2017-04-04 - Vi har valt ut och sammanfattat några av de senaste projekten vi arbetat med i två nyhetsbrev. Denna gång ligger fokus på våra projekt inom avveckling av kärntekniska anläggningar, och våra projekt inom förorenade områden m.m. Klicka på länkarna nedan
Storstadsspecifika riktvärden 2017-03-27 - På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad arbetar vi med en uppdatering av de storstadsspecifika riktvärdena för förorenad mark som togs fram 2009. Uppdateringen ska göras för Stockholm, där de storstadsspecifika riktvärdena fått störst genomslag. Därmed kan en bättre anpassning
Revidering av Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor 2017-02-28 - Kemakta kommer att på uppdrag av Avfall Sverige uppdatera sistnämndas rapport: 2007:01, ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor”. Uppdateringen kommer att ta hänsyn till förändringar i lagstiftning, bland annat Avfallsförordningen och EU regelverket gällande avfall och klassning av kemikalier. Projekt kommer att genomföras

Till nyhetsarkivet

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin